HUKUK BÜROSU

Working worldwide for you

Cyprus • Germany • Italy • Hong Kong • China •
Russia • Australia • United Kingdom •
U.S.A. • South Africa • U.A.E.

Bizi arayın  +30 210 36.16.583

Email info@varklantis.gr

Felsefemiz

Şirket kültürümüz ve liderlik konumumuzu uluslararası düzeyde kalıcı hale getirme hedefimiz, partnerlerimizin müşterilerimizle uzun vadeli ilişkiler kurma ve korumasını gerektirmektedir, ki böylece faaliyetlerinin sınırsız gelişiminde başarı unsuru oluşturuyoruz.

Yeni
YASAL GÜNCELLEMELER
Brochure
ŞİMDİ İNDİRİN
Yunanistan'da yatırım
ŞİMDİ İNDİRİN
why us

The Firm

V&A Law firm has a history of over 30 years, from its initial establishment as the Law offices of Michael G. Varklantis and Associates, that were founded in Athens in 1980 by Michael Varklantis, Dr in Law and Political Science, to its current form.

Highly structured with specialized legal departments and staffed with experienced and qualified attorneys, V& A has provided through the years global solutions to its clients through an organized network of associates. The Firm’s principal aim is to provide highly qualified and specialized services and to create partnering relationships with clients.

V&A specializes in the areas of commercial and corporate law, partnerships, mergers& acquisitions, corporate restructuring and white collar crime, tax, investment management with a focus on establishment foreign companies in EU.

Furthermore, the firm has been recognized for its reputation on handling cases in European Community law, real estate management and planning involving the acquisition, ownership, financing and operation of commercial and private real estate, litigation and dispute resolution on both an advisory and a judicial practice level.
With many years of experience at a national and international level and an advanced structure, the Firm, is capable of effectively handling the most complex and demanding legal issues. At V&A we understand the challenges of the global economy and believe that is important to effectively and actively adapt to modern legal developments according to international standards. Our aim is to maintain a strong focus on quality control in order preserve our commitment to our clients for excellent service by combining the highest standards of law and business at an international level.

The Firm maintains a dynamic presence with offices at the centre of Athens, Thessaloniki and Limassol, while it cooperates with an extended and strategic network of associates, legal counsels, and economists at major business centers worldwide.

Equipped with the latest technology, up-to-date libraries enriched with journal publications and, electronic legal data information bases which ensure direct access to legislation, our legal and administrative staff are ensured the most advanced technology tools available to facilitate the practice of law and to guarantee a dynamic and functional framework for the best legal support provision and representation to its clients at an international level.

V&A provides its services in Greek, English, French, Italian and German.

For more information please contact us at info@varklantis.gr

Faaliyet Alanlarina Giriş
DAHA FAZLASIDAHA

Şirketimiz sürekli zeminde gruplara, şirketlere, kurumlara ve gerçek kişilere bütünleşmiş danışmanlık hizmetleri vererek bunları destekler.

DAHA FAZLASIDAHA
DAHA FAZLASIDAHA

Şirketimiz mücadeleci avukatlık alanında uzun yıllar mevcut olup, zengin ve değişik konularda mahkeme pratiği geliştirmiş ve değerli ve garantili bir deneyim kazanmıştır. Bilimsel açıdan eğitimli partnerlerimiz her gün karmaşık davalar hakkında hukuki açıdan komplike dava dosyaları hazırlamaktadırlar ve birçok sayıda, önemli konulara sahip ve yüksek prestijli hukuki anlaşmazlıklarda müşterilerimizi Yunanistan ve yurtdışı mahkemelerinde, şirket ve özel şahıslar adına, bazen davacı, bazen davalı taraf olarak temsil etmektedirler.

DAHA FAZLASIDAHA
DAHA FAZLASIDAHA

Tıp biliminin insanın günlük yaşamında olan katalitik etkisi ve insanın hayatına ve bedensel bütünlüğüne olan etkin müdahalesi, korunan hukuki meta olarak, insan kişiliğinin onuru ve korunmasıyla sıkı bir bağ içinde ve sağlık alanlarındaki etkileyici gelişmeler, Hukukun oldukça yeni bir dalının, Tıp Hukuku veya Sağlık Hukukunun genel kabul gören prensiplerinin düzenlenmesi ve incelenmesi ihtiyacını meydana getirmiştir.

DAHA FAZLASIDAHA
DAHA FAZLASIDAHA

V&A özel pratik deneyimine sahip olup, gerek ulusal ve Avrupa mahkemeleri temsilinde gerekse yerli ve çok uluslu şirketler ve özel şahıslara danışmanlık ve görüş bildirme hizmetleri düzeyinde, kişisel ve toplu iş hukukunun geniş bir dava ve sorunlar yelpazesinde komple hukuk hizmetleri sunmaktadır.

DAHA FAZLASIDAHA
DAHA FAZLASIDAHA

Kamu Hukukunun temeli ve hukuki düzenleme konusu gerçek veya tüzel kişilerle devlet arasındaki ilişkidir. Kamu Hukuku ve bireysel dallarını oluşturan hukuk kuralları toplamı devlet organizasyonu, işleyişi, iktidar ve faaliyetleri yürütme, ayrıca kamu hukuku tüzel kişilerinin özel şahıslarla ilişkilerinde ve devletler, kamu hukuku tüzel kişileri ve uluslararası kurumlar arasındaki ilişkilerin hukuki çerçevesi ve sınırlarını çizer ve belirlerler.

DAHA FAZLASIDAHA
DAHA FAZLASIDAHA

İşlemlerin ve özel ilişkilerin uluslararası düzeyde gelişmesi ve çoğalması, kaçınılmaz olarak, taraf olan hukuk düzenlerinin birbirine benzemeyen uygulanan hukuklarına sınır çizme konusunda komplike ve zor sorunlara yol açmıştır. Tanım olarak uluslararası özel hukuk kuralları uluslararası çerçevede özel ilişki ve anlaşmazlıkları hukuki olarak düzenler ve hangi iç hukukun uygulanacağını belirler.

DAHA FAZLASIDAHA
DAHA FAZLASIDAHA

V&A’de bilimsel uzmanlık ve geniş bir pratik deneyimle taşınmaz malvarlığınızın korunması, idaresi, işleyişi ve stratejik değerlendirmesi konusunda komple danışmanlık sağlıyoruz, ayrıca hem Yunanistan hem yurtdışında her sınıftan taşınmaz malvarlığına (şehir içi, profesyonel, sınai, turistik – otel tesisleri) yatırım planlarınızın gerçekleşmesi için geniş bir hukuk hizmetleri yelpazesi sunuyoruz.

DAHA FAZLASIDAHA
DAHA FAZLASIDAHA

Hak ve yükümlülüklerin tanınması, çatışması ve korunması düzeyinde, özel şahıslar arasındaki hukuki ilişkiler ve bunlardan doğan anlaşmazlıklar, Özel Hukukun ana temasını oluşturan Medeni Hukukun düzenleme konusunu oluşturmaktadır.

DAHA FAZLASIDAHA
DAHA FAZLASIDAHA

Avrupa ve dünya bankacılık sistemindeki hızlı gelişmeler, uluslararası para finans piyasalarındaki yeniden sınıflandırmalar, kredi kurumları faaliyetinin yürütülmesi, para finans piyasalarında hizmet tedariki için sektörler arası grupların kurulması ve ayrıca AB üye devletlerinin idari/adli makamlarının kredi kurumlarının iyileşmesi ve tasfiyesi ile ilgili izledikleri prosedürlere yönelik kurumsal çerçevenin yeniden şekillenmesi ve para finans sisteminin yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri meşrulaştırmak için kullanımın önlenmesi için topluluk düzenlemelerinin yapılması, pratikte işlemler için ve hukuki düzenlemeler açısından sürekli gelişen bir çerçeve oluşturmaktadır.

DAHA FAZLASIDAHA
DAHA FAZLASIDAHA

Denizcilik Hukuku denizcilik ve deniz ticaretinde, deniz yolculuğunda ve denizcilikte gelişen ilişkileri düzenleyen kurallar toplamıdır. Özel olarak, gerek enerji ve doğal kaynak olarak, gerekse gemilerle mal ve eşya taşınması ile insanların taşınması olarak, denizde insan faaliyetinin yürütülmesi çerçevesini belirlemektedir. Sözkonusu Hukuk dalının özelliği sıklıkla birden çok hukuki düzenin karışmasıdır.

DAHA FAZLASIDAHA
DAHA FAZLASIDAHA

Sınai Mülkiyet Hukukun tanımı, ekonomik faaliyete giren gayri maddi mallara yönelik hakları tanıyan, düzenleyen ve koruyan kanunlar toplamıdır.

DAHA FAZLASIDAHA
DAHA FAZLASIDAHA

İçinde bulunduğumz gibi yoğun bir ekonomik kriz döneminde, ekonomik suç gelişmekte, alışverişler saptırılmakta ve mali suçların işlenmesi yoğunlaşmaktadır.

DAHA FAZLASIDAHA
DAHA FAZLASIDAHA

Şirketimizin uluslararası vergi planlamasında uzun yıllara dayanan geleneği vardır, geçerli vergi mevzuatına harfiyen uyarak, her ihtiyacınıza karşı anlayış ve saygıyla, ilerici çözümler tasarlar ve istikrarlı önerileri gerçekleştirir.

DAHA FAZLASIDAHA
DAHA FAZLASIDAHA

Üretim ile tüketim arasında aracılık eden Ticaretin dinamik bir ekonomik dal olarak ekonomik malların dolaşımı, ve bunun çok boyutlu hukuki, ekonomik ve teknolojik kanallardan çok uluslu düzeyde yapılması, teşebbüs edilen işlemlerin yapılması için hukuk, kurum ve prosedür kuralları oluşturmayı gerekli hale getirmiştir.

DAHA FAZLASIDAHA
DAHA FAZLASIDAHA

Yunanistan’a yatırım yaparak, Avrupa Birliği’ne ve sermaye ile kişilerin serbest dolaşımına yatırım yapıyorsunuz.

DAHA FAZLASIDAHA
Memberships

Being Part of the Most Important Chambers

Being part of these Chambers, give us the strength to offer you
our expertise worldwide.

Very important becauseVery important becauseVery important becauseVery important becauseVery important because

Chamber of BLabLA,
Athens

Very important becauseVery important becauseVery important becauseVery important becauseVery important because

Chamber of BLabLA,
Athens

Very important becauseVery important becauseVery important becauseVery important becauseVery important because

Chamber of BLabLA,
Athens

Very important becauseVery important becauseVery important becauseVery important becauseVery important because

Chamber of BLabLA,
Athens

Very important becauseVery important becauseVery important becauseVery important becauseVery important because

Chamber of BLabLA,
Athens

Very important becauseVery important becauseVery important becauseVery important becauseVery important because

Chamber of BLabLA,
Athens