Faaliyet Alanlarina Giriş

Uluslararası Vergi Programlama

Şirketimizin uluslararası vergi planlamasında uzun yıllara dayanan geleneği vardır, geçerli vergi mevzuatına harfiyen uyarak, her ihtiyacınıza karşı anlayış ve saygıyla, ilerici çözümler tasarlar ve istikrarlı önerileri gerçekleştirir.

Şirketimizin uluslararası vergi planlamasında uzun yıllara dayanan geleneği vardır, geçerli vergi mevzuatına harfiyen uyarak, her ihtiyacınıza karşı anlayış ve saygıyla, ilerici çözümler tasarlar ve istikrarlı önerileri gerçekleştirir.

Bugün uzmanlaşmış hukuk hizmetlerimiz ve uluslararası pratiklerin uygulanması gerek işletmelere gerekse gerçek kişilere, bütünleşmiş vergi tavsiyelerimiz sayesinde modern ve esnek bir vergi planlaması olanağını sağlar.

V&A’de deneyimli ve eğitimli partnerlerden oluşan bir uluslararası ağ ile işbirliği içinde, her tür vergi konunuzu sorumlulukla ve efektif bir şekilde üstlenir ve idare ederiz ve bunu uluslararası vergi çerçevesinde ve dünya çapında ileri organizasyon yapıları ve ortaklıkların oluşumu ve fonksiyonel uygulaması ile başarırız.

Faaliyetlerinizin vergi konularına yardımımız ve vergisel yeniden organizasyonunuz için vergi düzenlemelerinin değerlendirilmesi ve bunu yaparken çifte vergilendirmeyi önleme konusundaki uluslararası sözleşmelerin dikkate alınması, mali pozisyonunuzun güçlenmesini ve fon tasarrufunuzu sağlar, ve harcama/yarar ilişkisinde iyileşme ile şirket performansınızın artışını ve vergi yüklerinizin sınırlanmasını sağlar.

Özel ihtiyaçlarınıza esneklik ve tam uyum ile her tür özel davanız için uygun çözümü öneriyoruz.

Diğer faaliyet alanları
Daha
Mahkeme Dışı Uygulamalar Ve Danışmanlık Hukuku

Şirketimiz sürekli zeminde gruplara, şirketlere, kurumlara ve gerçek kişilere bütünleşmiş danışmanlık hizmetleri vererek bunları destekler.

Daha
Daha
Mahkeme Uygulamalari – Hakemlik

Şirketimiz mücadeleci avukatlık alanında uzun yıllar mevcut olup, zengin ve değişik konularda mahkeme pratiği geliştirmiş ve değerli ve garantili bir deneyim kazanmıştır. Bilimsel açıdan eğitimli partnerlerimiz her gün karmaşık davalar hakkında hukuki açıdan komplike dava dosyaları hazırlamaktadırlar ve birçok sayıda, önemli konulara sahip ve yüksek prestijli hukuki anlaşmazlıklarda müşterilerimizi Yunanistan ve yurtdışı mahkemelerinde, şirket ve özel şahıslar adına, bazen davacı, bazen davalı taraf olarak temsil etmektedirler.

Daha