Faaliyet Alanlarina Giriş

Uluslararası Özel Hukuk

İşlemlerin ve özel ilişkilerin uluslararası düzeyde gelişmesi ve çoğalması, kaçınılmaz olarak, taraf olan hukuk düzenlerinin birbirine benzemeyen uygulanan hukuklarına sınır çizme konusunda komplike ve zor sorunlara yol açmıştır. Tanım olarak uluslararası özel hukuk kuralları uluslararası çerçevede özel ilişki ve anlaşmazlıkları hukuki olarak düzenler ve hangi iç hukukun uygulanacağını belirler.

İşlemlerin ve özel ilişkilerin uluslararası düzeyde gelişmesi ve çoğalması, kaçınılmaz olarak, taraf olan hukuk düzenlerinin birbirine benzemeyen uygulanan hukuklarına sınır çizme konusunda komplike ve zor sorunlara yol açmıştır. Tanım olarak uluslararası özel hukuk kuralları uluslararası çerçevede özel ilişki ve anlaşmazlıkları hukuki olarak düzenler ve hangi iç hukukun uygulanacağını belirler.

V&A partnerlerinın Uluslararası Özel Hukuk dava ve anlaşmazlılarını ele almadaki eğitimi, uygulamalı bilimsel bilgisi ve pratik deneyimi, sözleşme veya sözleşme dışı ve haksız fiil temelinde, uluslararası ticari işlemlerden doğan uygulanacak hukuk konularında komple hukuki temsilinizi temin etmektedir.

Ayrıca, danışmanlık ve görüş bildirme düzeyinde, Şirketimiz uluslararası sözleşme ve anlaşmaların pazarlığı ve koşullarının belirlenmesi aşamalarında, ayrıca meydana gelmiş uluslararası sözleşme ilişkilerinde fark yaratan hukuk hizmetleri sunar.

V&A’de uluslararası özel hukuktan doğan çok geniş bir konu yelpazesini hukuki açıdan karşılamakta olup, örneğin aile ve miras gibi sosyal yaşam davalarında, ayrıca borçlar, malvarlığı, deniz hukuku ve borçlanma senetleri gibi ekonomik alışveriş davalarında mahkeme veya mahkeme dışı temsilinizi üstlenmekteyiz. Partnerlerimiz yabancı ülke kararlarının ülkemizde tanınması ve ifası ile Yunan mahkeme kararlarının yurtdışında tanınması ve ifası konularında da önemli deneyim sahibidirler.

Diğer faaliyet alanları
Daha
Mahkeme Dışı Uygulamalar Ve Danışmanlık Hukuku

Şirketimiz sürekli zeminde gruplara, şirketlere, kurumlara ve gerçek kişilere bütünleşmiş danışmanlık hizmetleri vererek bunları destekler.

Daha
Daha
Mahkeme Uygulamalari – Hakemlik

Şirketimiz mücadeleci avukatlık alanında uzun yıllar mevcut olup, zengin ve değişik konularda mahkeme pratiği geliştirmiş ve değerli ve garantili bir deneyim kazanmıştır. Bilimsel açıdan eğitimli partnerlerimiz her gün karmaşık davalar hakkında hukuki açıdan komplike dava dosyaları hazırlamaktadırlar ve birçok sayıda, önemli konulara sahip ve yüksek prestijli hukuki anlaşmazlıklarda müşterilerimizi Yunanistan ve yurtdışı mahkemelerinde, şirket ve özel şahıslar adına, bazen davacı, bazen davalı taraf olarak temsil etmektedirler.

Daha