Faaliyet Alanlarina Giriş

Tip Hukuku – Sağlık Hukuku

Tıp biliminin insanın günlük yaşamında olan katalitik etkisi ve insanın hayatına ve bedensel bütünlüğüne olan etkin müdahalesi, korunan hukuki meta olarak, insan kişiliğinin onuru ve korunmasıyla sıkı bir bağ içinde ve sağlık alanlarındaki etkileyici gelişmeler, Hukukun oldukça yeni bir dalının, Tıp Hukuku veya Sağlık Hukukunun genel kabul gören prensiplerinin düzenlenmesi ve incelenmesi ihtiyacını meydana getirmiştir.

Tıp biliminin insanın günlük yaşamında olan katalitik etkisi ve insanın hayatına ve bedensel bütünlüğüne olan etkin müdahalesi, korunan hukuki meta olarak, insan kişiliğinin onuru ve korunmasıyla sıkı bir bağ içinde ve sağlık alanlarındaki etkileyici gelişmeler, Hukukun oldukça yeni bir dalının, Tıp Hukuku veya Sağlık Hukukunun genel kabul gören prensiplerinin düzenlenmesi ve incelenmesi ihtiyacını meydana getirmiştir.

Kamu ve özel hukuk tıp ve yan hizmetleri personeline medeni, cezai ve disiplin cezaları öngörülmektedir. Medeni hukuk çerçevesinde gerek sözleşme sorumluluklarının ihmali gerekse suç nedeniyle eylemler veya ihmaller için tazminat.

Taraflı davranış, görevin eksik yerine getirilmesi, tıbbi gizli bilgilerin ifşa edilmesi yoluyla zorunlu gizliliğin ihlali, vatandaşlara karşı uygunsuz davranış gibi kabahatler için disiplin suçları uygulanır.

Hekimler hastalarda arızalara yol açma açısından cezai suç yükümlülüğüne sahiptirler. Bazı tıbbi eylemlerin türüne yönelik özel bir problematik gelişmiştir, yani sözkonusu tıbbi eylem için önceden hastanın onayı varsa, yani hukuki metanın sahibi, tıbbi eylemden zarar gören tarafın onayı varsa, hekimin suçsuz kılınması veya en azından sorumluluğunun hafifletilmesi konusu gündeme gelmektedir.

Şirketimiz tıp hukuku konularında ve özel olarak aşağıdaki konularda uzmandır:

► Kamu ve özel sağlık sektörlerinin elemanlarının medeni, cezai ve disiplin sorumluluğu sorunları ve mukabil adli davaların yönetimi

► Hekimlerin medeni, cezai ve disiplin süreçlerinde hukuki temsili, disiplin komisyonları ve tıp dernekleri, Hekimler Meslek Hukuku nezdinde hazır bulunma, Tıp Gizliliğinin sınırları

► Sağlık elemanları ve kurumları, tıp, tedavi ve teşhis merkezleri, hekimler ve yardımcı personel arasında, hasta onayı alma, tıp teçhizatı ve sarf malzemeleri tedarikçileri sözleşmelerinin düzenlenmesi ve incelenmesi

► Genetik malzeme ve blastosit alım ve koruma merkezlerinin hukuki statüsü ve işleyişi

► Tıp Etik Kanunu hükümlerine uyulması veya ihlali sorunları, haklar ve hükümlülükler

► İhmalden dolayı tıbbi sorumluluğun kanıtlanması (malpractice).

Diğer faaliyet alanları
Daha
Mahkeme Dışı Uygulamalar Ve Danışmanlık Hukuku

Şirketimiz sürekli zeminde gruplara, şirketlere, kurumlara ve gerçek kişilere bütünleşmiş danışmanlık hizmetleri vererek bunları destekler.

Daha
Daha
Mahkeme Uygulamalari – Hakemlik

Şirketimiz mücadeleci avukatlık alanında uzun yıllar mevcut olup, zengin ve değişik konularda mahkeme pratiği geliştirmiş ve değerli ve garantili bir deneyim kazanmıştır. Bilimsel açıdan eğitimli partnerlerimiz her gün karmaşık davalar hakkında hukuki açıdan komplike dava dosyaları hazırlamaktadırlar ve birçok sayıda, önemli konulara sahip ve yüksek prestijli hukuki anlaşmazlıklarda müşterilerimizi Yunanistan ve yurtdışı mahkemelerinde, şirket ve özel şahıslar adına, bazen davacı, bazen davalı taraf olarak temsil etmektedirler.

Daha