Faaliyet Alanlarina Giriş

Ticaret Ve Şirketler Hukuku

Üretim ile tüketim arasında aracılık eden Ticaretin dinamik bir ekonomik dal olarak ekonomik malların dolaşımı, ve bunun çok boyutlu hukuki, ekonomik ve teknolojik kanallardan çok uluslu düzeyde yapılması, teşebbüs edilen işlemlerin yapılması için hukuk, kurum ve prosedür kuralları oluşturmayı gerekli hale getirmiştir.

Üretim ile tüketim arasında aracılık eden Ticaretin dinamik bir ekonomik dal olarak ekonomik malların dolaşımı, ve bunun çok boyutlu hukuki, ekonomik ve teknolojik kanallardan çok uluslu düzeyde yapılması, teşebbüs edilen işlemlerin yapılması için hukuk, kurum ve prosedür kuralları oluşturmayı gerekli hale getirmiştir.

Ticaret ve bundan doğan ticari ilişki ve işlemler, her organize ekonomik sistemin dalı ve kalkınma aracı olarak, kâr gütmeyi amaçlamaktadır, ancak zarar riskini de içermektedir.

Ticaret ve şirketler hukuku V & A’deki partnerlerimizin temel faaliyet dallarından birini teşkil etmektedir ve özel ihtiyaçlarınıza göre danışmanlık ve mahkeme düzeyinde, bütünleşmiş bir hukuki yardım ve destek sağlanmaktadır. Şirketimiz cari hukuki ve ekonomik gelişmelere tamamıyla adapte olmuş bir şekilde, rekabetçi, uzun yıllar sahip olduğu deneyim ve uzmanlaşmış bilimsel bilgi sahibi olarak, ticari ve çağdaş şirket hukukunun her tür hukuki konusunu profesyonel bir dakiklik ve mutlak sorumlulukla ele almaktadır.

Ortakliklar – Şirketler

Yerli, Avrupa ve deniz aşırı gelişmiş şirket yapıları ve ortaklıkların kuruluşu ve iş faaliyetlerinizin desteklenmesi için şirket planlama danışmanlık hukuk hizmetleri, şirket değişiklikleri, hukuki prosedürler – satın alım, iktisabı ve birleşmelerinin tasarımı ve tamamlanması, şirket kuruluş ve anasözleşmelerinin, sözleşme ve modern şirket sözleşme şekillerinin düzenlenmesi ve gözden geçirilmesi, şirketlerin hukuki kontrolü ve rapor düzenleme (due diligence), ihalelere katılmak üzere dosya hazırlanması ve kontrolü, verdiğimiz hukuk hizmetlerinden sadece birkaçıdır. 

İyileştirme – İflaslar

Hukuk hizmetlerimiz verimli ve en iyi şekilde iflas hukuku sorunlarını çözmek üzere, ayrıca şirketlerin iyileştirme sürecine tâbi tutulması ve şirketin yeniden yapılandırılması, nakit akışı sağlamak ve tüzel kişinin sürdürülebilirliği ile sürekli değerlendirme ve günümüz gerçeklerine uyum sağlama suretiyle hissedarın menfaatlerinin sağlanması için bu sürecin gelişiminin her aşaması için sağlanır.

Yatitimlar–Teşvikler

Her ülkenin dengeli kalkınmasının güçlü kaldıraçlarından biri de iş yatırımlarıdır, ki bunlar mal üretim sürecinin artışı, rekabetin canlanması, sanayi üretiminin güçlenmesi ve nüfusların yaşam düzeyinin iyileşmesi anlamına gelir.Yatırımların gerekliliğinin farkına varılması, yatırım teşviklerinin düzenlenmesine ve teşvikler ile finansmanlar şeklinde özel yatırımların güçlendirilmesine, vergi muafiyetleri ve özel vergisiz yedek akçenin öngörülmesine, ortak finanse etme programları çerçevesinde ücret yüklerinin karşılanmasına ve desteklenmesine yönelik kalkınma türünden hukuki işlemlerin düzenlenmesine yol açmıştır. V&A yatırım – kalkınma kanunları alanındaki bütün gelişmeler hakkında destekli bir şekilde bilgi edinmenizi üstlenir ve işletmenizin buna yönelik programlara dahil edilmesi, ayrıca çıkarılan her yatırım tasarımının size sunduğu imkanların değerlendirilmesi ve idaresi için size danışmanlık yapar. Ayrıca öngörülen prosedürlerin her aşamasında yatırım kanunlarının ve kalkınma uygulamalarının değerlendirilmesi ve yorumlanması için size komple hukuki yardımda bulunuruz.  

Ticaret Sözleşmeleri

Şirketimiz, partnerlerinin önemli deneyimi, uzmanlaşması ve organize hukuk verileri elektronik tabanları ile güncellenmiş hukuk bibliyografyası üzerinden sürekli bilgi sahibi olması suretiyle, günlük ticari faaliyete yönelik, ancak çok geniş bir ticari ve iş ilişkileri yelpazesi ve hatta uluslararası düzeyde dahi daha komplike ticari sözleşmelerin şartlarının pazarlığını, düzenlenmesini, yazılmasını ve incelenmesini üstlenir. Bunlara örnek olarak, işletmeler arası işbirliği sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri, ticari temsilcilik ve dağıtım sözleşmeleri, iş alacakları aracılığı, acentalığı (factoring) sözleşmeleri, gayri maddi mallar ve ticari markaların kullanım izni sözleşmeleri, teknoloji transferi, telif hakları kullanım izninin devir ve temliği sözleşmeleri ve alan adları (domain name) kullanımı sözleşmelerini verebiliriz. Aynı zamanda, sözleşmelerin uygulanması ve gelişimi aşamasında ve bu sözleşmelerin uygulanmasından doğan pratik sorun ve anlaşmazlıkların çözümü kaliteli hukuk hizmetleri sunmaktayız.iplines.

Haksiz Rekabet

Yürütme araçları, sınırlar, faaliyet alanı ve sözleşme tarafları açısından ticari ilişkilerin hızlı gelişimi, çıkar çatışmaları ve tüketici halkın çoğu kez haksız yollardan kazanılmasına yol açmıştır. V&A iş faaliyetinizin gelişimi esnasında yüksek kalitede hukuki yardım ve komple hukuki destek sağlamaktadır. Partnerlerimiz rekabet hakkında ulusal ve topluluk mevzuatına uyumlu bir şekilde sözleşme, anlaşma ve her tür gerekli hukuki evrakın düzenlenmesini üstlenirler. Aynı zamanda Şirketimiz haksız rekabet anlaşmazlıkları ve müşteri elde etme, imitasyon ürünler, ticari markalar, yanıltıcı reklam, hakim konumun kullanılması veya uyumlu eylem davranışları hakkında haksız uygulamaları konu alan, gerek danışmanlık düzeyinde gerekse dava aşamasında hukuki temsilinizi üstlenir. 

Diğer faaliyet alanları
Daha
Mahkeme Dışı Uygulamalar Ve Danışmanlık Hukuku

Şirketimiz sürekli zeminde gruplara, şirketlere, kurumlara ve gerçek kişilere bütünleşmiş danışmanlık hizmetleri vererek bunları destekler.

Daha
Daha
Mahkeme Uygulamalari – Hakemlik

Şirketimiz mücadeleci avukatlık alanında uzun yıllar mevcut olup, zengin ve değişik konularda mahkeme pratiği geliştirmiş ve değerli ve garantili bir deneyim kazanmıştır. Bilimsel açıdan eğitimli partnerlerimiz her gün karmaşık davalar hakkında hukuki açıdan komplike dava dosyaları hazırlamaktadırlar ve birçok sayıda, önemli konulara sahip ve yüksek prestijli hukuki anlaşmazlıklarda müşterilerimizi Yunanistan ve yurtdışı mahkemelerinde, şirket ve özel şahıslar adına, bazen davacı, bazen davalı taraf olarak temsil etmektedirler.

Daha