Faaliyet Alanlarina Giriş

Sınai Mülkiyet –Ticari Markalar Ve Fikri Mülkiyet

Sınai Mülkiyet Hukukun tanımı, ekonomik faaliyete giren gayri maddi mallara yönelik hakları tanıyan, düzenleyen ve koruyan kanunlar toplamıdır.

Sınai Mülkiyet Hukukun tanımı, ekonomik faaliyete giren gayri maddi mallara yönelik hakları tanıyan, düzenleyen ve koruyan kanunlar toplamıdır.

Sınai mülkiyetin en önemli dallarından biri Markalar Hukukudur, ki bu hukuk dalı özellikle Yunan hukukunun üye devletlerin markalara olan yaklaşımı hakkındaki Avrupa direktifleriyle uyulaştırılmasından sonra kökten değişmiştir.

Fikri Mülkiyet Hukukunda da önemli gelişme kaydedilmiştir. Bu dal telif haklarının, yani özel doğalarından dolayı ve sanatçının kreasiyonu ile olan özel ilişkisinden dolayı resen elde edilen, fikri yaratıcıların eserleri üzerindeki hakların tanınması, korunması ve genel olarak düzenlenmesi hakkındaki hukuk çerçevesini belirlemektedir. Telif haklarının özelliği bu hakların sadece üretim unsurunu bir ifade olarak değil, aynı zamanda fikir unsurunu bir ifade olarak içermeleridir, bu nedenle de hem mülki hem de etik bir karaktere sahiptirler.

Teknolojik başarılar ve ticari alışverişin internete taşınması, korunan gayri maddi malları yeni ihlaller ve çatışmaların konnusu haline getirmiştir. Mülkiyetin ayrılmaz parçaları olan sınai ve fikri mülkiyetin ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde yüksek ekonomik ve sosyal zorunluluk ve rekabetin artışına katkı ile korunması, bir teminat oluşturur ve bunların ve üreticilerin, tüketici halkın, kültür ve sanayinin, ayrıca sanatçıların yaratıcılığının ifadesi ve gelişiminin menfaat ve yararına çalışmaktadır.

Son yıllarda, sınai ve fikri mülkiyet hukukunun hızlı gelişimi etkileyicidir, ayırt edici markalar ticari iletişim aracı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde geleneksel işlevlerinden arınıp ticari ve ekonomik ilişkileri destekleyen ve gelişmiş şekilde hizmet eden farklı bir gelişmiş dinamik geliştirmektedir.

V&A mevzuat düzenlemeleri ve modern içtihat açısından modern gelişmeleri takip ederek, sınai tasarım ve modellerin, ayrıca faydalı modellerin kontrolü ve tescili için sizlerin Sınai Mülkiyet Kurumu nezdinde adli temsilinizi üstlenmektedir. Hukuki hizmetlerimiz, ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde patent diploması verilmesinin bütün aşamalarında ve ayrıca patent hakkının korunması ve değerlendirilmesi (devir, kullanma izinleri) aşamalarında sunulmaktadır.

Şirketimizin fikri mülkiyet ve buna benzer hakların korunması davalarındaki hukuki faaliyeti ve uğraşı zengin ve kaydadeğerdir.

İsim markalarının içerdiği iş faaliyetlerinin hukuki koruması çerçevesinde, Şirketimiz ulusal, Avrupa ve uluslararası ticari markaların kontrolü, kaydı, tescili ve korunmasını üstlenir ve markaların ihlalinden doğan her tür hukuki dava veya anlaşmazlığın mahkemede veya mahkeme dışında çözümü ile benzeri sözleşmelerin (örneğin devir, franchise vs.) düzenlenmesi konularında hukuki destek sağlar.

Diğer faaliyet alanları
Daha
Mahkeme Dışı Uygulamalar Ve Danışmanlık Hukuku

Şirketimiz sürekli zeminde gruplara, şirketlere, kurumlara ve gerçek kişilere bütünleşmiş danışmanlık hizmetleri vererek bunları destekler.

Daha
Daha
Mahkeme Uygulamalari – Hakemlik

Şirketimiz mücadeleci avukatlık alanında uzun yıllar mevcut olup, zengin ve değişik konularda mahkeme pratiği geliştirmiş ve değerli ve garantili bir deneyim kazanmıştır. Bilimsel açıdan eğitimli partnerlerimiz her gün karmaşık davalar hakkında hukuki açıdan komplike dava dosyaları hazırlamaktadırlar ve birçok sayıda, önemli konulara sahip ve yüksek prestijli hukuki anlaşmazlıklarda müşterilerimizi Yunanistan ve yurtdışı mahkemelerinde, şirket ve özel şahıslar adına, bazen davacı, bazen davalı taraf olarak temsil etmektedirler.

Daha