Faaliyet Alanlarina Giriş

Real Estate -tr

V&A’de bilimsel uzmanlık ve geniş bir pratik deneyimle taşınmaz malvarlığınızın korunması, idaresi, işleyişi ve stratejik değerlendirmesi konusunda komple danışmanlık sağlıyoruz, ayrıca hem Yunanistan hem yurtdışında her sınıftan taşınmaz malvarlığına (şehir içi, profesyonel, sınai, turistik – otel tesisleri) yatırım planlarınızın gerçekleşmesi için geniş bir hukuk hizmetleri yelpazesi sunuyoruz.

V&A’de bilimsel uzmanlık ve geniş bir pratik deneyimle taşınmaz malvarlığınızın korunması, idaresi, işleyişi ve stratejik değerlendirmesi konusunda komple danışmanlık sağlıyoruz, ayrıca hem Yunanistan hem yurtdışında her sınıftan taşınmaz malvarlığına (şehir içi, profesyonel, sınai, turistik – otel tesisleri) yatırım planlarınızın gerçekleşmesi için geniş bir hukuk hizmetleri yelpazesi sunuyoruz.

Örnek olarak taşınmaz malvarlığı konusunda aşağıdaki hizmetleri sayabiliriz:

► Taşınmaz alım satım ve devir pazarlığı ve sözleşme düzenlenmesi

► Taşınmazın işleyişi ve değerlendirilmesi için kiralama ve çağdaş leasing ve lease-back sözleşme şekilleri, time-sharing kiralama

► Taşınmazların hukuki kontrolü, tapu ve borç yüklerinin kontrolü, taşınmazların şehir planı, çevre, arkeoloji, orman sorunları, gecekondu taşınmazlarının meşrulaşması sorunları ve özel hukuki kapsama giren sorunlar (sit alanları, deniz kenarı)

► İstimlak ve tazminat talepleri

► Malvarlığının ihlalinden (sahiplik, aidiyet) doğan anlaşmazlıklar

► Yatırımlar ve taşınmaz değerlendirmesi ile vergi konularının çözümü

► Taşınmaz malvarlığı ile ilgili hukuki sorun ve davaların mahkeme ve mahkeme dışı halli

Diğer faaliyet alanları
Daha
Mahkeme Dışı Uygulamalar Ve Danışmanlık Hukuku

Şirketimiz sürekli zeminde gruplara, şirketlere, kurumlara ve gerçek kişilere bütünleşmiş danışmanlık hizmetleri vererek bunları destekler.

Daha
Daha
Mahkeme Uygulamalari – Hakemlik

Şirketimiz mücadeleci avukatlık alanında uzun yıllar mevcut olup, zengin ve değişik konularda mahkeme pratiği geliştirmiş ve değerli ve garantili bir deneyim kazanmıştır. Bilimsel açıdan eğitimli partnerlerimiz her gün karmaşık davalar hakkında hukuki açıdan komplike dava dosyaları hazırlamaktadırlar ve birçok sayıda, önemli konulara sahip ve yüksek prestijli hukuki anlaşmazlıklarda müşterilerimizi Yunanistan ve yurtdışı mahkemelerinde, şirket ve özel şahıslar adına, bazen davacı, bazen davalı taraf olarak temsil etmektedirler.

Daha