Faaliyet Alanlarina Giriş

Medeni Hukuk

Hak ve yükümlülüklerin tanınması, çatışması ve korunması düzeyinde, özel şahıslar arasındaki hukuki ilişkiler ve bunlardan doğan anlaşmazlıklar, Özel Hukukun ana temasını oluşturan Medeni Hukukun düzenleme konusunu oluşturmaktadır.

Hak ve yükümlülüklerin tanınması, çatışması ve korunması düzeyinde, özel şahıslar arasındaki hukuki ilişkiler ve bunlardan doğan anlaşmazlıklar, Özel Hukukun ana temasını oluşturan Medeni Hukukun düzenleme konusunu oluşturmaktadır.

Şirketimiz, partnerlerinin sürekli bilimsel güncelleme ve çağdaş yasama gelişmelerine ve en yeni içtihat pozisyonlarına uyum sağlama suretiyle uluslararası düzeyde bütünleşmiş hukuki hizmetler ve çözümler sağlar ve her tür prosedür ve yargı yetkisi düzeyinde, medeni hukukun geniş bir dava veya anlaşmazlık yelpazesinde, özel şahıs ve şirketlerin adli temsilciliğini üstlenir.

V & A’de mahkemede ve mahkeme haricinde, efektif bir şekilde ve sorumlulukla, aşağıdaki karmaşık hukuki konuları ve anlaşmazlıkları dahi çözeriz:

► Borçlar hukuku, sözleşmeden doğan, sözleşme dışı ve haksız fiil özelliğinde

► mülkiyet hukuku, örneğin mülkiyet hakları tesisi, devri ve korunması, mera, ortam mülkiyet ve dağıtım anlaşmazlıkları, mülkiyet güvenliği tesisi ve kaldırılması, ayrıca intifa hakkı,

► aile hukuku evlilik anlaşmazlıkları ve anne baba – çocuk ilişkileri davaları, ayrıca aile hukukunun çağdaş konuları

► miras hukuku, miras halefliği ve miras endüksiyonu, yasal pay ve vazgeçilen miras hakkında,

► maaş anlaşmazlıkları ve sözleşmeler

► yüksek borcu olan gerçek kişi – özel şahısların mali anlaşmazlıklarının çözümü / borçlarının düzenlenmesi – azaltılması / bankacılık kurumlarıyla borç sözleşmelerinin yeniden yapılandırılması hakkındaki kanuna tâbi tutulma.

Diğer faaliyet alanları
Daha
Mahkeme Dışı Uygulamalar Ve Danışmanlık Hukuku

Şirketimiz sürekli zeminde gruplara, şirketlere, kurumlara ve gerçek kişilere bütünleşmiş danışmanlık hizmetleri vererek bunları destekler.

Daha
Daha
Mahkeme Uygulamalari – Hakemlik

Şirketimiz mücadeleci avukatlık alanında uzun yıllar mevcut olup, zengin ve değişik konularda mahkeme pratiği geliştirmiş ve değerli ve garantili bir deneyim kazanmıştır. Bilimsel açıdan eğitimli partnerlerimiz her gün karmaşık davalar hakkında hukuki açıdan komplike dava dosyaları hazırlamaktadırlar ve birçok sayıda, önemli konulara sahip ve yüksek prestijli hukuki anlaşmazlıklarda müşterilerimizi Yunanistan ve yurtdışı mahkemelerinde, şirket ve özel şahıslar adına, bazen davacı, bazen davalı taraf olarak temsil etmektedirler.

Daha