Faaliyet Alanlarina Giriş

Mali Suç

İçinde bulunduğumz gibi yoğun bir ekonomik kriz döneminde, ekonomik suç gelişmekte, alışverişler saptırılmakta ve mali suçların işlenmesi yoğunlaşmaktadır.

İçinde bulunduğumz gibi yoğun bir ekonomik kriz döneminde, ekonomik suç gelişmekte, alışverişler saptırılmakta ve mali suçların işlenmesi yoğunlaşmaktadır.

Ekonomik konulardaki dolandırıcılık, suç faaliyetlerinden gelirlerin meşrulaşması, kaçakçılık, tefecilik, vergi kaçakçılığı Adaletin karara bağlaması gereken günlük davalar arasındadır.

Mali suç işlemenin sonuçları uygun hukuki çözüm gerektirmektedir.

Şirketimiz deneyimli ve eğitimli partnerlerle ve bilimsel bilgiyle, ilgili davalarınızın uygun ve efektif bir şekilde çözümü için hukuki yardımda bulunur.

Diğer faaliyet alanları
Daha
Mahkeme Dışı Uygulamalar Ve Danışmanlık Hukuku

Şirketimiz sürekli zeminde gruplara, şirketlere, kurumlara ve gerçek kişilere bütünleşmiş danışmanlık hizmetleri vererek bunları destekler.

Daha
Daha
Mahkeme Uygulamalari – Hakemlik

Şirketimiz mücadeleci avukatlık alanında uzun yıllar mevcut olup, zengin ve değişik konularda mahkeme pratiği geliştirmiş ve değerli ve garantili bir deneyim kazanmıştır. Bilimsel açıdan eğitimli partnerlerimiz her gün karmaşık davalar hakkında hukuki açıdan komplike dava dosyaları hazırlamaktadırlar ve birçok sayıda, önemli konulara sahip ve yüksek prestijli hukuki anlaşmazlıklarda müşterilerimizi Yunanistan ve yurtdışı mahkemelerinde, şirket ve özel şahıslar adına, bazen davacı, bazen davalı taraf olarak temsil etmektedirler.

Daha