Faaliyet Alanlarina Giriş

Kamu Hukuku

Kamu Hukukunun temeli ve hukuki düzenleme konusu gerçek veya tüzel kişilerle devlet arasındaki ilişkidir. Kamu Hukuku ve bireysel dallarını oluşturan hukuk kuralları toplamı devlet organizasyonu, işleyişi, iktidar ve faaliyetleri yürütme, ayrıca kamu hukuku tüzel kişilerinin özel şahıslarla ilişkilerinde ve devletler, kamu hukuku tüzel kişileri ve uluslararası kurumlar arasındaki ilişkilerin hukuki çerçevesi ve sınırlarını çizer ve belirlerler.

Kamu Hukukunun temeli ve hukuki düzenleme konusu gerçek veya tüzel kişilerle devlet arasındaki ilişkidir. Kamu Hukuku ve bireysel dallarını oluşturan hukuk kuralları toplamı devlet organizasyonu, işleyişi, iktidar ve faaliyetleri yürütme, ayrıca kamu hukuku tüzel kişilerinin özel şahıslarla ilişkilerinde ve devletler, kamu hukuku tüzel kişileri ve uluslararası kurumlar arasındaki ilişkilerin hukuki çerçevesi ve sınırlarını çizer ve belirlerler.

Devlet müdahaleciliğinin progresif gelişimi ve kademeli güçlendirilmesi Kamu Hukukunun Avrupa düzeyinde, Avrupa Birliği üye devletlerinin iç hukuklarının toplu uyumlaştırma çabasıyla, birçok düzeyde genişlemesine yol açmıştır.

V & A’da sahip olduğumuz tecrübe ve mesleki bilgiyle, aşağıdaki davalarda geniş bir hukuk hizmetleri yelpazesine bakmaktayız:

► uluslararası kamu hukuku

► uluslararası kamu hukuku temel insan hakları ve özgürlüklerinin ihlali

► uluslararası kamu hukuku ulusal mevzuat ve topluluk direktifleri ile ulusal idari ve Avrupa mahkemeleri içtihatını dikkate alarak, kamu, hizmet ve tedarik sağlama projeleri sözleşmeleri düzenleme, oluşturma, gözden geçirme ve uygulaması

► uluslararası kamu hukuku şirketlere kamu ihalelerine bütün iştirak aşamalarında hukuki yardım ve teklif değerlendirmesi ve ihalenin şirkette kalması esnasında yetkili idari makam ve mahkemeler nezdinde hukuki temsil

► uluslararası kamu hukuku vergi konularında ve anlaşmazlıklarında danışmanlık ve mahkeme desteği

Kamu Hukukunun önemli bir dalı da Çevre Hukukudur.

Sürdürülebilir kalkınma kapsamında, çevrenin korunması ile ekonomik özgürlük prensiplerinin uzlaştırılmasına çalışılmaktadır. Partnerlerimiz gelecek hakkında hayati öneme sahip bir hukuk dalında uluslararası hukuki gelişmeler hakkında bilgi edinmekteler ve genelde taşınmaz malvarlığının stratejik değerlendirmesinden doğan, ayrıca çevre, şehir planlama ve iskan tasarım konularının meydana geldiği sınai veya inşaat iş faaliyetlerinin geliştirilmesi esnasında meydana gelen çevre hukuk davalarında, idari veya cezai özelliğe sahip konuları detaylı ve metodik bir şekilde ele almaktadırlar.

Diğer faaliyet alanları
Daha
Mahkeme Dışı Uygulamalar Ve Danışmanlık Hukuku

Şirketimiz sürekli zeminde gruplara, şirketlere, kurumlara ve gerçek kişilere bütünleşmiş danışmanlık hizmetleri vererek bunları destekler.

Daha
Daha
Mahkeme Uygulamalari – Hakemlik

Şirketimiz mücadeleci avukatlık alanında uzun yıllar mevcut olup, zengin ve değişik konularda mahkeme pratiği geliştirmiş ve değerli ve garantili bir deneyim kazanmıştır. Bilimsel açıdan eğitimli partnerlerimiz her gün karmaşık davalar hakkında hukuki açıdan komplike dava dosyaları hazırlamaktadırlar ve birçok sayıda, önemli konulara sahip ve yüksek prestijli hukuki anlaşmazlıklarda müşterilerimizi Yunanistan ve yurtdışı mahkemelerinde, şirket ve özel şahıslar adına, bazen davacı, bazen davalı taraf olarak temsil etmektedirler.

Daha