Faaliyet Alanlarina Giriş

İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Hukuku

V&A özel pratik deneyimine sahip olup, gerek ulusal ve Avrupa mahkemeleri temsilinde gerekse yerli ve çok uluslu şirketler ve özel şahıslara danışmanlık ve görüş bildirme hizmetleri düzeyinde, kişisel ve toplu iş hukukunun geniş bir dava ve sorunlar yelpazesinde komple hukuk hizmetleri sunmaktadır.

V&A özel pratik deneyimine sahip olup, gerek ulusal ve Avrupa mahkemeleri temsilinde gerekse yerli ve çok uluslu şirketler ve özel şahıslara danışmanlık ve görüş bildirme hizmetleri düzeyinde, kişisel ve toplu iş hukukunun geniş bir dava ve sorunlar yelpazesinde komple hukuk hizmetleri sunmaktadır.

Şirketimiz partnerlerinin kaydadeğer bilimsel iş bilgisi ile aşağıdaki konuları üstlenmektedir:

► Bağlı iş, bağımsız hizmet sağlama sözleşmeleri, proje sözleşmeleri ve talimat sözleşmelerinin incelenmesi ve düzenlenmesi

► İş ilişkisinin başlatılması, şartları ve gelişimi sorunlarının hukuki çözümüne yardım

► İşverenin yardımcı sorumlulukları ve iş ilişkisinin başlangıcından bitişine kadar müdürlük hakkının kullanılması veya ticari/iş faaliyetlerinin durdurulması konuları

► İş anlaşmazlıkları, iş sözleşmelerinin feshi, tazminat talepleri ve iş kazaları ile ilgili hukuki davalarda mahkeme ve mahkeme dışı temsil ve pazarlık

► İş statüsü ve bir işletmenin günlük faaliyet konularında hukuki danışmanlık sağlama ve yazılı görüş verme

► Özel işçi kategorileri (örneğin çok çocuklu) davaları

► İşletme iktisabı, birleşmeleri ve genel olarak devri durumlarında iş ilişkileri sorunları

Sosyal sigortalar hukuku de iş hukuku ve iş ilişkileri ile doğrudan ilişki içindedir. Bu hukuk dalında, V&A emeklilik ve sigorta sorunlarında ileri hukuk hizmetleri ve tavsiyeleri verir. Her tür ilgili hukuki konunun çözümü için bütün yetkili İdari makam ve Mahkeme nezdinde hukuki temsilinizi üstleniyoruz, ayrıca emeklilik dilekçesi sunma ve bu dilekçenin incelenmesi ile sigorta kurumunuz tarafından emekliliğinizin onayına kadar hukuki desteğinizi üstleniyoruz.

Diğer faaliyet alanları
Daha
Mahkeme Dışı Uygulamalar Ve Danışmanlık Hukuku

Şirketimiz sürekli zeminde gruplara, şirketlere, kurumlara ve gerçek kişilere bütünleşmiş danışmanlık hizmetleri vererek bunları destekler.

Daha
Daha
Mahkeme Uygulamalari – Hakemlik

Şirketimiz mücadeleci avukatlık alanında uzun yıllar mevcut olup, zengin ve değişik konularda mahkeme pratiği geliştirmiş ve değerli ve garantili bir deneyim kazanmıştır. Bilimsel açıdan eğitimli partnerlerimiz her gün karmaşık davalar hakkında hukuki açıdan komplike dava dosyaları hazırlamaktadırlar ve birçok sayıda, önemli konulara sahip ve yüksek prestijli hukuki anlaşmazlıklarda müşterilerimizi Yunanistan ve yurtdışı mahkemelerinde, şirket ve özel şahıslar adına, bazen davacı, bazen davalı taraf olarak temsil etmektedirler.

Daha