Faaliyet Alanlarina Giriş

Denizcilik Hukuku Ve Denizcilik Konulari

Denizcilik Hukuku denizcilik ve deniz ticaretinde, deniz yolculuğunda ve denizcilikte gelişen ilişkileri düzenleyen kurallar toplamıdır. Özel olarak, gerek enerji ve doğal kaynak olarak, gerekse gemilerle mal ve eşya taşınması ile insanların taşınması olarak, denizde insan faaliyetinin yürütülmesi çerçevesini belirlemektedir. Sözkonusu Hukuk dalının özelliği sıklıkla birden çok hukuki düzenin karışmasıdır.

Denizcilik Hukuku denizcilik ve deniz ticaretinde, deniz yolculuğunda ve denizcilikte gelişen ilişkileri düzenleyen kurallar toplamıdır. Özel olarak, gerek enerji ve doğal kaynak olarak, gerekse gemilerle mal ve eşya taşınması ile insanların taşınması olarak, denizde insan faaliyetinin yürütülmesi çerçevesini belirlemektedir. Sözkonusu Hukuk dalının özelliği sıklıkla birden çok hukuki düzenin karışmasıdır.

V&A özel deneyim ve uluslararası kontaklara sahiptir ve uzmanlaşmış ve özel Kamu ve Özel Denizcilik Hukuku konularında partnerlerinin sürekli eğitilmesini desteklemektedir.

Özel olarak partnerlerimiz kaydadeğer bilimsel eğitime sahip olarak, yüksek kalitede hukuki hizmet sağlarlar ve aşağıdaki örnekler gibi hukuki sorun ve davalara bakarlar:

► Denizcilik ilişkilerinden doğan sorun ve anlaşmazlıklar ile uygulanan ulusal mevzuat

► Denizcilik sözleşmeleri ve navlun sözleşmeleri düzenlenme ve inceleme, sözleşme taraflarının hak ve yükümlülükleri hakkında görüş bildirme

► Denizcilik şirketleri kuruluşu ve hukuki desteği

► Denizcilik davalarında ve deniz ticaretinde vergi konularının çözümü

► Gemi sahipliği, gemi milleyeti iktisabı ve kaybı, gemi işletmeciliği ve bundan doğan sorumluluğun hukuki statüsü

► Zorunlu yürütme çerçevesinde gemi devirleri ve hacizleri

► Denizcilik mesleğinin yürütülmesi ile ilgili hukuki sorunlar ve deniz iş ilişkilerinden doğan konuların düzenlenmesi

► Denizcilerin cezai suç durumlarında çözüm ve temsil.

Diğer faaliyet alanları
Daha
Mahkeme Dışı Uygulamalar Ve Danışmanlık Hukuku

Şirketimiz sürekli zeminde gruplara, şirketlere, kurumlara ve gerçek kişilere bütünleşmiş danışmanlık hizmetleri vererek bunları destekler.

Daha
Daha
Mahkeme Uygulamalari – Hakemlik

Şirketimiz mücadeleci avukatlık alanında uzun yıllar mevcut olup, zengin ve değişik konularda mahkeme pratiği geliştirmiş ve değerli ve garantili bir deneyim kazanmıştır. Bilimsel açıdan eğitimli partnerlerimiz her gün karmaşık davalar hakkında hukuki açıdan komplike dava dosyaları hazırlamaktadırlar ve birçok sayıda, önemli konulara sahip ve yüksek prestijli hukuki anlaşmazlıklarda müşterilerimizi Yunanistan ve yurtdışı mahkemelerinde, şirket ve özel şahıslar adına, bazen davacı, bazen davalı taraf olarak temsil etmektedirler.

Daha