δικηγορικη εταιρια

Working worldwide for you

Cyprus • Germany • Italy • Hong Kong • China •
Russia • Australia • United Kingdom •
U.S.A. • South Africa • U.A.E.

Καλέστε μας στο +30 210 36.16.583

Email info@varklantis.gr

Η Φιλοσοφία μας

Η εταιρική κουλτούρα μας και ο στόχος καθιέρωσης ηγετικής παρουσίας μας διεθνώς επιβάλλουν την αφοσιώση των συνεργατών μας στη δημιουργία και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με τους πελάτες μας ώστε να αποτελούμε συστατικό στοιχείο επιτυχίας στην απεριόριστη ανάπτυξη της δραστηριότητας τους.

Νέα
νομικες εξελιξεις
Brochure
ληψη
Επενδύσεις στην Ελλάδα
ληψη
why us

The Firm

V&A Law firm has a history of over 30 years, from its initial establishment as the Law offices of Michael G. Varklantis and Associates, that were founded in Athens in 1980 by Michael Varklantis, Dr in Law and Political Science, to its current form.

Highly structured with specialized legal departments and staffed with experienced and qualified attorneys, V& A has provided through the years global solutions to its clients through an organized network of associates. The Firm’s principal aim is to provide highly qualified and specialized services and to create partnering relationships with clients.

V&A specializes in the areas of commercial and corporate law, partnerships, mergers& acquisitions, corporate restructuring and white collar crime, tax, investment management with a focus on establishment foreign companies in EU.

Furthermore, the firm has been recognized for its reputation on handling cases in European Community law, real estate management and planning involving the acquisition, ownership, financing and operation of commercial and private real estate, litigation and dispute resolution on both an advisory and a judicial practice level.
With many years of experience at a national and international level and an advanced structure, the Firm, is capable of effectively handling the most complex and demanding legal issues. At V&A we understand the challenges of the global economy and believe that is important to effectively and actively adapt to modern legal developments according to international standards. Our aim is to maintain a strong focus on quality control in order preserve our commitment to our clients for excellent service by combining the highest standards of law and business at an international level.

The Firm maintains a dynamic presence with offices at the centre of Athens, Thessaloniki and Limassol, while it cooperates with an extended and strategic network of associates, legal counsels, and economists at major business centers worldwide.

Equipped with the latest technology, up-to-date libraries enriched with journal publications and, electronic legal data information bases which ensure direct access to legislation, our legal and administrative staff are ensured the most advanced technology tools available to facilitate the practice of law and to guarantee a dynamic and functional framework for the best legal support provision and representation to its clients at an international level.

V&A provides its services in Greek, English, French, Italian and German.

For more information please contact us at info@varklantis.gr

ΤομεIς δραστηριοτητας
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ως Δίκαιο της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ορίζεται το σύνολο των κανόνων οι οποίοι αναγνωρίζουν, ρυθμίζουν και προστατεύουν δικαιώματα σε άυλα αγαθά, αναγόμενα στο πεδίο της οικονομικής δραστηριότητας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σε μία περίοδο βαθειάς οικονομικής ύφεσης, όπως αυτή που διανύουμε, η οικονομική εγκληματικότητα ανθεί, οι συναλλαγές στρεβλώνονται και η διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων εντείνεται.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Εταιρία μας διατηρεί μακρόχρονη παράδοση στο διεθνή φορολογικό προγραμματισμό, σχεδιάζοντας εξελιγμένες λύσεις και υλοποιώντας συγκροτημένες προτάσεις, με κατανόηση και σεβασμό σε κάθε ανάγκη σας, τηρώντας απόλυτα την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η άμεση σχέση του Εμπορίου ως δυναμικού οικονομικού πεδίου, το οποίο μεσολαβεί μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, με τη διακίνηση των οικονομικών αγαθών, διενεργούμενο μέσω πολυδιάστατων νομικών, οικονομικών και τεχνολογικών διόδων, σε πολυεθνικό επίπεδο, κατέστησε αναγκαία τη θέσπιση κανόνων δικαίου, θεσμών και διαδικασιών για τη διενέργεια του επιχειρούμενων πράξεων.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Ναυτικό Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων οι οποίοι ρυθμίζουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο ναυτικό και θαλάσσιο εμπόριο, στη ναυσιπλοΐα και στη ναυτιλία. Συγκεκριμένα, καθορίζει το πλαίσιο άσκησης της ανθρώπινης δραστηριότητας στη θάλασσα, είτε ως πεδίο ενέργειας και φυσικού πλούτου είτε ως φυσικό στοιχείο κατάλληλο για τη διακίνηση εμπορευμάτων και αντικειμένων και για τη μεταφορά προσώπων με πλοία.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι ραγδαίες εξελίξεις στο πανευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, οι ανακατατάξεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, η άσκηση της δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, η δημιουργία διατομεακών ομίλων για την παροχή υπηρεσιών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθούν οι διοικητικές/δικαστικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την εξυγίανση και εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων και η έκδοση κοινοτικών πράξεων για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διαμορφώνουν ένα συνεχώς εξελισσόμενο πλαίσιο για τις συναλλακτικές σχέσεις στην πράξη και εξ απόψεως νομοθετικών ρυθμίσεων.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι έννομες σχέσεις μεταξύ ιδιωτών και οι απορρέουσες από αυτές διαφορές, σε επίπεδο αναγνώρισης, σύγκρουσης και προστασίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης του Αστικού Δικαίου, πυρήνα του Ιδιωτικού Δικαίου.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στη V&A, με επιστημονική εξειδίκευση και ευρύτατη πρακτική εμπειρία παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλές προστασίας, διαχείρισης, λειτουργίας και στρατηγικής αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας σας καθώς επίσης αναλαμβάνουμε τη νομική υποστήριξη σας με ένα διευρυμένο φάσμα νομικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των επενδυτικών σας πλάνων σε ακίνητη περιουσία κάθε κατηγορίας (αστικά, επαγγελματικά, βιομηχανικά, τουριστικά- ξενοδοχειακά ακίνητα), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θεμελιώδη βάση και αντικείμενο έννομης ρύθμισης του Δημοσίου Δικαίου αποτελεί η σχέση μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων και κράτους.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η V&A, κατέχοντας ιδιαίτερη πρακτική εμπειρία, παρέχει πλήρεις νομικές υπηρεσίες σε ευρύτατο φάσμα υποθέσεων και ζητημάτων ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων, τόσο σε επίπεδο εθνικής και πανευρωπαϊκής δικαστικής εκπροσώπησης όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών υπηρεσιών προς ημεδαπές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και ιδιώτες.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η καταλυτική επίδραση της ιατρικής επιστήμης στην ανθρώπινη καθημερινότητα και η δραστική παρέμβαση της στη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα του ανθρώπου, ως προστατευόμενa έννομα αγαθά, άρρηκτα συνδεδεμένα με την αξιοπρέπεια και την προστασία της προσωπικότητας του ατόμου, σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή εξέλιξη στους τομείς της υγείας, θεμελίωσαν την ανάγκη θεσμοθέτησης και επεξεργασίας γενικώς παραδεδεγμένων αρχών ενός σχετικώς νέου κλάδου του Δικαίου, του Ιατρικού Δικαίου ή Δικαίου της Υγείας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η εταιρία μας σε σταθερή βάση υποστηρίζει με την παροχή των ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών της ομίλους, εταιρίες, ιδρύματα καθώς και φυσικά πρόσωπα.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ανάπτυξη και η εξέλιξη των συναλλαγών και των ιδιωτικών σχέσεων σε διεθνές πεδίο, οδήγησε αναπόφευκτα σε σύνθετα και δυσχερή προβλήματα οριοθέτησης των ανομοιόμορφων εφαρμοστέων δικαίων των εμπλεκομένων εννόμων τάξεων.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

H Εταιρία μας με τη μακρά παρουσία της στο χώρο της μάχιμης δικηγορίας έχει αναπτύξει πλούσια και πολυσχιδή δικαστηριακή πρακτική, κατακτώντας πολύτιμη και εγγυημένη εμπειρία.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επενδύετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και προσώπων, επενδύοντας στην Ελλάδα.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ